Đặc Sản Đà Lạt

Khoai Tây sấy tròn

25,000 

Đặc Sản Đà Lạt

Khoai Lang Tím Sấy Khô

30,000 

Đặc Sản Đà Lạt

Atiso túi lọc Thảo Nguyên

Giá từ: 65,000 

Đặc Sản Đà Lạt

Thập cẩm sấy A

Giá từ: 50,000 

Đặc Sản Đà Lạt

Khoai tây sấy vuông

25,000 

Đặc Sản Đà Lạt

Khoai Lang Vàng sấy khô

30,000 
26,000 

Đặc Sản Đà Lạt

Kẹo Quả Dâu Tây

35,000 

Đặc Sản Đà Lạt

Kẹo Dâu Tây Sữa

30,000 

Đặc Sản Đà Lạt

Kẹo Dâu Tằm

25,000 

Đặc Sản Đà Lạt

Kẹo Chanh Dây Sữa

30,000 

Đặc Sản Đà Lạt

Hạnh Nhân

220,000 

Đặc Sản Đà Lạt

Đậu Hà Lan Sữa Wasabi

62,000 
Giá từ: 105,000 

Đặc Sản Đà Lạt

Đậu Hà Lan Sữa

35,000 

Đặc Sản Đà Lạt

Nước cốt Phúc Bồn Tử

Giá từ: 70,000 

Đặc Sản Đà Lạt

Nước cốt Nho

Giá từ: 50,000 

Đặc Sản Đà Lạt

Nước cốt Dâu tây

Giá từ: 42,000